Kvadratisk billede - Hænder.jpg

VI TAGER CEMENTINDUSTRIEN
TILBAGE TIL FREMTIDEN

Cementindustrien udgør en stor del af verdens samlede CO2 udledning.
Derfor har vi i Contec Group valgt at se tilbage til det antikke Rom efter inspiration til et
innovativt og bæredygtigt alternativ til traditionel cement.


Resultatet er vores Viridi Cement.

graf.png

Romerne lagde grunden til de cementtyper vi kender i dag. De støbte den første ”grønne”
beton for over 2000 år siden og flere bygningsværker fra det antikke Rom, står stadig i dag.
Efter Romerrigets fald gik udviklingen desværre i stå.


Først med Joseph Aspdins opfindelse af traditionel Portland cement i 1824, blev beton som
byggemateriale genintroduceret og forbruget af beton indenfor bygge- og anlægsbranchen
er steget stødt lige siden. Portlandcement er dog langt fra et ”grønt” materiale. Under
fremstillingen af Portland cement frigives store mængder CO2, faktisk udleder traditionel
Portland cement mellem 800 – 1100 kg CO2 pr. produceret tons cement.


Vi har sat os for at føre de gode idéer fra det antikke Rom ind i 2020’erne, for når romerne
har lært os så meget, hvorfor så ikke kigge den vej efter en løsning til at gøre en ekstremt
miljøbelastende industri mere grøn og bæredygtig?

Vidste du, at der Alene i Kina de sidste 3-4
år er brugt lige så meget beton i volumen,
som USA har brugt de sidste 100 år?

Med en verden i rivende udvikling ser det ikke ud til at produktionen af cement bliver
mindre. Det forventes derimod, at den globale cementproduktion vil stige fra de nuværende
4,4 milliarder tons/år til 7,0 milliarder tons/år i 2050.
Derfor er innovative og alternative bæredygtige løsninger indenfor denne industri ekstremt
vigtige og derfor ser vi et enormt internationalt potentiale i Viridi Cement.

shutterstock_498512587.jpg
shutterstock_1072559708.jpg
Vidste du, at der i DANMARK
PRODUCERES CA. 10 MIO TONs
BETON ÅRLIGT, FORDELT PÅ
FABRIKSBETON OG ELEMENTEr, SAMT
RØR, BELÆGNINGSSTEN OG BLOKKE?
IDÉEN
 
Contec Group præsenterer med Viridi Cement et nyt, revolutionerende produkt. Ideen
med Viridi Cement er at fremstille et produkt baseret på industrielle restprodukter med
markant reduceret CO2 udledning, som alternativ til Portland cement.
CO2 udledningen ved fremstilling af Portland cement skyldes en kombination af det brændsel
der anvendes og frigivelsen af CO2 fra det anvendte kridt til produktion af cementklinker
- kalcineringen. Omkring 50% af CO2 belastningen uddrives, når kridt kalcineres ved
opvarmning til 1.500oC i fremstillingsprocessen.
Derfor er der brug for både gentænkning og nytænkning.

Slet ikke så dårlig, t, vel?

Beton og cement som vi kender idag er oprindeligt en opfindelse udviklet af romerne længe
før opfindelsen af Portland cement i 1824. Romerne støbte den første ”grønne” beton
baseret på puzzolansk bindemiddel - et bindemiddel af materiale fra vulkanen Vesuv ved
byen Pozzuoli i Italien. Det er derfor i det antikke Rom, vi har fundet inspiration til navnet
på vores nye cement baseret på puzzulanske bindemidler – VIRIDI betyder nemlig grøn på
latin.


Ved anvendelse af større mængder naturlige og kunstige puzzolaner i Viridi Cement i stedet
for kridt sparer vi CO2 ved at undgå kalcinering. Desuden rydder vi op og genanvender
verdens industriaffald. I første omgang anbefaler vi Viridi Cement til fuldt understøttede
konstruktioner, hvilket sikrer at vi har et produkt som er klar til anvendelse allerede i dag.

shutterstock_498512587.jpg
shutterstock_1072559708.jpg
Beton og cement som vi kender idag er oprindeligt en opfindelse udviklet af romerne længe
før opfindelsen af Portland cement i 1824. Romerne støbte den første ”grønne” beton
baseret på puzzolansk bindemiddel - et bindemiddel af materiale fra vulkanen Vesuv ved
byen Pozzuoli i Italien. Det er derfor i det antikke Rom, vi har fundet inspiration til navnet
på vores nye cement baseret på puzzulanske bindemidler – VIRIDI betyder nemlig grøn på
latin.

 
Ved anvendelse af større mængder naturlige og kunstige puzzolaner i Viridi Cement i stedet
for kridt sparer vi CO2 ved at undgå kalcinering. Desuden rydder vi op og genanvender
verdens industriaffald. I første omgang anbefaler vi Viridi Cement til fuldt understøttede
konstruktioner, hvilket sikrer at vi har et produkt som er klar til anvendelse allerede i dag.

Slet ikke så dårligt, vel?

PORTLAND CEMENT

Noget simplificeret, så er cement er et pulver (en binder) med hydrauliske egenskaber som
sammen med vand (en hærder) danner en cementpasta (et bindemiddel/en ”lim”), som
kan binde sand og sten sammen til et hårdt materiale (beton), der er bestandigt overfor
vand. Cement er den vigtigste komponent for at kunne fremstille beton. Beton er efter vand
det mest forbrugte materiale i verden, hvorfor cement også er et af verdens mest forbrugte
produkter. Der forbruges i Danmark ca. 10 millioner ton beton om året og på verdensplan
ca. 17 milliarder ton.
Traditionel Portland cement indeholder ca. 90% cementklinker bestående af kridt, samt
sand, ler og jernholdigt materiale, der brændes, formales og blandes med gips og evt.
andre tilsætninger.
Den helt store CO2 synder i cementproduktion ligger i fremstillingen af cementklinker, mere
specifikt i kalcineringsprocessen, hvor kuldioxid frigives fra kridt ved opvarmning til ca.
1500˚C.
Danmarks største producent af cement, Aalborg Portland, producerer ca. 2,4 millioner tons
cement om året. Der frigives gennemsnitligt ca. 860 kg CO2/1000 kg rapid cement. Således
frigives der, alene i Danmark, mere end 2 millioner tons CO2 fra cement produktion om året.

4699402-aalborg-portland-aalborg-portlan
Procesdiagram_Tegnebræt 1.jpg
210324_Contec14941.jpg

VIRIDI CEMENT

 

Dette vil Viridi Cement gøre op med. Naturlige og kunstige puzzolaner kan erstatte de
store mængder af kridt der benyttes i Portland cement og indgå i cementen som binder
på samme måde som kridtet ellers ville. Fordelen er at puzzulaner ikke skal brændes, de
findes allerede som restprodukter med partikelstørrelse som cement eller de kan formales
og blandes op tørt, uden opvarmning. Derfor kan vi, ved at maksimere brugen af naturlige
og kunstige puzzolaner, minimere brugen af Portland cement og dermed reducere CO2
udledningen markant.
Ved brug af både naturlige og kunstige puzzolaner skabes en helt ny type cement med
væsentligt lavere CO2 udledning end Portland cement. Allerede nu i 2021 har vi en reduktion
på hele 60 – 70% CO2 på de typer cement vi tilbyder, samt en forventet CO2 reduktion
på op til 90% indenfor de næste 3 år. Indenfor 5 år er målet at nå en Carbon Negativ
cement. For at nå dette mål skal Portland cement helt udgå i fremstillingen af Viridi Cement
og erstattes af alternative produkter. Når målet om en carbon negativ cement er nået vil
fortove, pladser, belægninger, veje etc. kunne yde et markant bidrag til at absorbere CO2
sammen med verdenshavene.

Procesdiagram_Viridi-3_Tegnebr%C3%A6t%20

PUZZOLANSK CEMENT FØR OG NU

 

Som nævnt er puzzolansk cement et flere tusind år gammelt materiale. Cement bestående
af puzzolaner kaldes også romersk cement. Puzzolaner findes i enorme mængder overalt i
verden, både i naturlig og kunstig form. Naturlige puzzolaner kan ved formaling omdannes til
cement på samme måde som romerne gjorde. Romerne benyttede udelukkende naturlige
puzzolaner og der findes puzzolansk cement i en række af de gamle antikke romerske
bygningsværker, der stadig står i dag.

shutterstock_524651875.jpg
shutterstock_757852555.jpg

LAVA

shutterstock_1423151156.jpg

PIMPSTEN

I dag producerer vi mennesker enorme mængder affald i form af restprodukter fra kulfyrede
kraftværker, produktion af jern og ferrosilicium, risskalleaske etc. Disse restprodukter er
kunstige puzzolaner og findes i ekstreme mængder over hele verden. De kan benyttes på
samme måde som naturlige puzzolaner i cementproduktion. Dog skal kemien og kvaliteten
af cementen normalt kontrolleres mere omfattende, da alternative råmaterialer, som
kunstige puzzolaner, kan have større indflydelse på den færdige cements egenskaber end
rene naturmaterialer. Dette er i høj grad en ekspertise som Contec Group besidder via
mere end 25 års forskning, udvikling og salg af ultra højstyrke cement og beton (UHPC).
For at opnå de unikke egenskaber for vores UHPC produkter, indeholder de store mængder
kunstige puzzolaner.

Viridi Cement, der er baseret på såvel kunstige som naturlige puzzolaner, er en videreudvikling
af de gamle romerske idéer. Det er ikke bare en romersk cement, det er en cement der også
sikrer, at der bliver ryddet op i de kunstige menneskeskabte puzzolaner og reducerer CO2
udledningen markant i fremstillingsprocessen.
Navnene på vores cementtyper lyder måske bekendte og de er selvfølgelig ikke tilfældige.
Vi har brugt navnene på de første romerske kejsere: Augustus, Tiberius og Caligula til
vores cementtyper med henholdvis 60% og 70% mindre CO2 ift. en gennemsnitlig Portland
Cement. Under udvikling er Viridi Claudius med 80% reduceret CO2 og Viridi Nero med 90%
reduceret CO2 udledning, ligesom den ultimative cement bliver vores Viridi Caesar, som vi
forventer vil være CO2 absorberende når den introduceres.
Copyright

NATURLIGE PUZZOLANER

lava
pimpsten
moleraske
andre vulkanske produkter

KUNSTIGE PUZZOLANER

flyveaske
mikrosilica
højovnsslagge
risskalleaske
andet industriaffald

3a42461d8c0861f41398157a3537ad74.jpg

KUNSTIGE PUZZOLANER

Viridi Cement ligner til forveksling Portland cement og resulterer i en mørtel eller beton
på linje med den der fremstilles ved anvendelse af Portland cement. Det gælder såvel
håndtering, blanding, støbning og afhærdning af de færdige produkter.
Viridi Cement leveres som tørt pulver i bulk, big-bags eller sække på samme måde som
Portland cement.
Viridi Cement besidder på mange områder de samme gode egenskaber som Portland
cement, men i kraft af partikelformen samt størrelsen af de enkelte partikler, er emner
fremstillet med Viridi Cement væsentligt tættere end emner fremstillet ved anvendelse af
Portland cement.
Viridi Cement består allerede nu af tre standard cement typer. Disse tre typer med 60-
70% reduceret CO2 udledning i forhold til Portland cement er allerede introduceret på det
danske marked med støtte fra Realdania under projektet ”Innovation til marked”.
Viridi Cement er under hastig udvikling, hvilket giver os mulighed for at dreje på knapperne
samt optimere og tilpasse både bearbejdelighed, hærdning og styrkeegenskaber, så det
passer til det enkelte projekts specifikationer og målsætning.

recycle-symbol-label-logo-1B79A2B5B8-see

Genanvendelse af affald

istockphoto-1206704157-612x612 red png.p

Op til 70% mindre CO udledning

icon-future-27.png

Længere levetid

475-4755531_strength-transparent-strengt

Høj

slutstyrke

No calcination - flame with cross.png

Ingen kalcineringsproces

Shrinkage.jpg

Minimalt

svind

ANDRE TYPISKE EGENSKABER FOR VIRIDI CEMENT ER:
Maksimum udnyttelse af restprodukter
Velegnet til fiberarmering
God bearbejdelighed
Tæt pakning og lav permeabilitet
Høj kemisk modstandsdygtighed
Lav temperaturudvikling

Viridi - en serie af... - Oste-diagramme
20200424_102135_red.jpg

ANVENDELSESMULIGHEDER

VIRIDI cement kan principielt bruges til alle anvendelser af mørtel og beton, hvor Portland cement indgår som bindemiddel. Der vil imidlertid være en række begrænsninger for anvendelsen indenfor de områder der kræver særlige godkendelser og skal leve op til væsentlige standarder for cement og beton.

Dette betyder at fritsvævende bærende konstruktioner indtil videre ikke ses som et anvendelsesområde for VIRIDI cement, selvom de tekniske egenskaber giver mulighed for denne anvendelse.

DET PRIMÆRE MARKED PÅ KORT SIGT

 

Præfabrikerede emner

Fliser

Belægningssten

Kantsten

Støttemure

Plantesten

Cementstabiliserede bærelag

Veje

Belægninger

Lufthavne

Insustrihaller

MÅLSÆTNING FOR FREMTIDEN

 

Vi tilbyder allerede op til en 70% reduktion i CO2 udledningen

Vi lever dermed fuldt op til folketingets mål på 70% reduktion af drivhusgas-udledningerne i 2030

Senest i 2025 vil vi levere VIRIDI Claudius og VIRIDI Nero med op til 90% reduktion i CO2 udledningen

Det endegyldige mål for vores udvikling er VIRIDI CAESAR, som vil være en Carbon Negative og CO2 absorberende cement

Således kan f.eks. fortove, pladser, lufthavne, containerterminaler og veje vil kunne bidrage positivt til at nedbringe den samlede CO2 belastning i verden kombineret med at der er ryddet godt og grundigt op i de uendelige bunker af menneskeskabt affald i form af kunstige puzzolaner

Det synes vi da selv er en rimelig ambitiøs målsætning for VIRIDI CEMENT

shutterstock_191898974.jpg
Material (3).jpg

VIRKSOMHEDEN BAG

 

Ovenstående er ambitiøse mål, det ved vi ganske udemærket, men hos Contec Prefab er vi ikke uvante med at sætte ambitiøse mål - og nå dem.

 

VIRIDI cement er en produktserie hos Contec Group, som er en dansk familieejet koncern med datterselskaber i Tyskland og England. Contec Group har siden 1993 beskæftiget sig med Højstyrkebeton. Puzzolanske reaktioner er en naturlig del af de markante egenskaber, der opnås i Højstyrkebeton. Den nødvendige viden for teknologien, for at blande og bringe velegnede produkter og anvendelser til markedet, findes derfor allerede i omfattende grad hos Contec Group og kan implementeres forholdsvis hurtigt.


VIRIDI cement er særdeles interesseret i at høre om netop dit projekt, så vi i fælleskab kan fastslå om et af de 3 standardprodukter er velegnet eller der er behov for en tilpasning til netop din specifikke opgave.

 

Der udføres løbende produktion af nye emner fremstillet med Viridi cement, ligesom der udføres nye belægninger med forskellige udlægningsformer. Såfremt du har et specifikt projekt eller der er ønske om en opdatering af det faktiske stade for udviklingen kan Bo Serwin kontaktes på bs@contecgroup.dk eller tlf. 40 185 185 for yderligere oplysninger.

Vi tør godt være ambitiøse og gå langt for en
grønnere cementindustri - tør I gå med?

Kontakt os på

86 721 722

Info@contecgroup.dk

  • linkedin